KHUYẾN MẠI BOSCH & FAGOR 2023 – KHÔNG LO VỀ GIÁ, XUẤT XỨ – BẢO HÀNH 3 NĂM CHÍNH HÃNG TẠI NHÀ

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH
máy rửa bát âm tủ bosch SMI4HVS33E

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMI4HVS33E

12.900.000 VNĐ

máy rửa bát âm tủ bosch SMU6ECS57E

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMU6ECS57E

18.900.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT 2023

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMV4ECX14E

14.900.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT 2023

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMV4HCX48E

16.900.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT 2023

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMV8YCX03E

30.900.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT 2023

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ BOSCH SMI8YCS03E

29.990.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ FAGOR
MÁY RỬA BÁT 2023

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ FAGOR 3LVF-63SSSI

15.690.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ FAGOR 3LVF-62SSSI

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ FAGOR 3LVF-62SSSI

14.590.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ FAGOR 3LVF-62BSI

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ FAGOR 3LVF-62BSI

14.490.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ FAGOR 3LVF-63SSSI

MÁY RỬA BÁT ÂM TỦ FAGOR 3LVF-63SSSI

15.690.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT ĐỘC LẬP BOSCH - FAGOR
MÁY RỬA BÁT 2023

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS46GI01P SERI 4

11.690.000 VNĐ

Máy rửa bát Bosch SMS46GI01P và SMS63L08EA

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS63L08EA SERI 6

11.790.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS2IVI61E

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMSIVI61E SERI 2

14.890.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI08E

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS63L08EA SERI 6

22.890.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI42E

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI42E SERI 6

19.990.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZDI48E

MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZDS48E SERI 6

21.690.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT Fagor-3LVF-63AUW

MÁY RỬA BÁT FAGOR 3LVF-63AUW

19.990.000 VNĐ

MÁY RỬA BÁT 2023

MÁY RỬA BÁT FAGOR 3LVF-62SAI

18.250.000 VNĐ