Máy Rửa Chén Bát Texgio 8 Bộ TG-DTW558

8,800,000 

Máy Rửa Chén Bát Texgio 8 Bộ TG-DTW558 được phân phối bới hệ thống siêu thị bếp 123 với chính sách tốt nhất